199 Kč

Skladem
ks
Vigonez

PASTA VIGONEZ MARS 25 je připravená k použití návnada proti hlodavcům obsahující aktivní látku proti srážlivosti brodifakum, působící proti myším domácím (Mus musculus) a potkanům (Rattus norvegicus) už po prvním požití. Více

Kód produktu: 376 Doprava a platba

Vlastnosti:

PASTA VIGONEZ MARS 25 je připravená k použití návnada proti hlodavcům obsahující aktivní látku proti srážlivosti brodifakum, působící proti myším domácím (Mus musculus) a potkanům (Rattus norvegicus) už po prvním požití. Přípravek se skládá z „čerstvé pasty“, obzvlášť atraktivní a chutné pro všechny druhy hlodavců uvedené v návodu. Preparát nijak neupozorní ani nevyplaší jiné členy populace hlodavců. PASTA VIGONEZ MARS 25 obsahuje hořkou látku zabraňující případnému požití dětmi. PASTA VIGONEZ MARS 25 se může používat uvnitř budov a v jejich okolí, v soukromých domech, sklepech, garážích, hospodářských objektech a zahradách v okolí rodinných domků. 

Určeno pro hubení - Myší domácích (Mus musculus), dospělých a mladých.

                                       - Potkanů (Rattus norvegicus), dospělých a mladých.

Dávkování a způsob použití:

Uvnitř budov, k hubení populace myši domácích (Mus musculus). Na jednu nástrahovou stanici se používá 150 g PASTY VIGONEZ MARS 25, což odpovídá 15 připraveným k použití návnad pro hlodavce, každá po 10 g. Pokud je třeba více než jedna stanice, při rozmísťování stanic na vzdálenosti 10 – 15 metrů, minimální vzdálenost mezi jednotlivými stanicemi by měla být 5 metrů. Nástrahové stanice je třeba kontrolovat minimálně co 2-3 dny na počátku deratizace, zatímco v pozdějším období nejméně jednou týdně za účelem zjištění, zda návnada je konzumována, zda stanice s návnadou jsou netknuté, popřípadě odstranit těla hlodavců. V případě potřeby je třeba doplnit návnadu.  

Uvnitř a kolem budov, k hubení populace potkanů (Rattus norvegicus). Na jednu nástrahovou stanici se používá 150 g PASTY VIGONEZ MARS 25, což odpovídá 15 připraveným k použití návnad pro hlodavce, každá po 10 g. Pokud je třeba více než jedna stanice, při rozmísťování stanic na vzdálenosti 10 – 15 metrů, minimální vzdálenost mezi jednotlivými stanicemi by měla být 5 metrů. Stanice se musí nacházet v místech, kde nehrozí jejich zaplavení vodou. V případě, že některá z návnad byla poškozená vodou nebo znečištěná, je nutno ji vyměnit. Nástrahové stanice je třeba kontrolovat výhradně co 5 do 7 dnů na počátku deratizace, zatímco v pozdějším období nejméně jednou týdně za účelem zjištění, zda návnada je konzumována, zda stanice s návnadou jsou netknuté, popřípadě odstranit těla hlodavců. V případě potřeby je třeba doplnit návnadu.

 Typ nebezpečnosti:

Ohrožení vyplývající z fyzicko chemických vlastností:

Nejsou klasifikovány.

Ohrožení pro člověka:

H300 Při požití může způsobit smrt.

H310 Při styku s kůži může způsobit smrt.

H330 Při vdechování může způsobit smrt.

H360D Může poškodit plod v těle matky.

H373 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Ohrožení pro životní prostředí:

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Balení: 150g

 

Bezpečnostní list PASTA VIGONEZ MARS 25

Štítek PASTA VIGONEZ MARS 25