Konc. pav.
Konc. pav.
Produkt již není v nabídce
Vigonez

Přípravek je určen k likvidaci pavouků v uzavřených prostorách, ve venkovním prostředí a v hospodářských objektech o rozloze 25m2. Více

Kód produktu: 120 Doprava a platba

Jedná se o jediný přípravek tohoto typu dostupný na trhu. Většina lidí totiž považuje za věčný problém pavučiny a ne pavouky. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli přípravek, který účinně a dlouhodobě (několik měsíců) řeší problém s pavouky a jimi vytvářenými pavučinami. 

Přípravek je určen k likvidaci pavouků v uzavřených prostorách, ve venkovním prostředí a v hospodářských objektech o rozloze 25m2. Díky dlouhotrvajícímu reziduálnímu efektu spolehlivě hubí dospělé pavouky i jejich larvy a chrání tak ošetřená místa před vytvářením pavučin. 

Koncentrát je určen pro rozsáhlejší prostory. 

Vlastnosti: 

* Má okamžitý a dlouhotrvající rezidualní efekt, působící na pavouky a jejich larvy. 

* Přípravek je bezpečný po zředění - neusazuje se v organismu a svými účinky neohrožuje savce a ptáky. 

* Je bezbarvý, nezanechává skvrny a viditelné usazeniny. 

* Je bez zápachu a šetrný ke svému okolí. 

 

Typ nebezpečnosti: 

Ohrožení pramenící z fyzikálních a chemických vlastností: 

Nejsou klasifikovány. 

Ohrožení pro člověka: 

Neuvádí se. 

Ohrožení pro životní prostředí: 

Aquatic Acute 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, akutní nebezpečí, kategorie 1 

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy. 

Aquatic Chronic 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, chronické nebezpečí, kategorie 1 

H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 

 

Balení koncentrátu: 500ml, určeno pro ošetření cca 2500m2 plochy. Balení je opatřeno integrovanou odměrkou pro snadné a přesné ředěni. 

Ředění: 5ml na 1l vody 

Určeno pro profi použití

 

BEZPEČNOSTNÍ LIST VIGONEZ NEPTUNE Koncentrat k hubení pavouků 

ŠTÍTEK VIGONEZ NEPTUNE Koncentrat k hubení pavouků

Parametry
Objem 500ml