Původní cena 99 Kč. Ušetříte 10% (10 Kč) 89 Kč

Skladem
ks
Vigonez

VIGONEZ NEPTUN K HUBENÍ PAVOUKŮ A LIKVIDACI PAVUČIN  Více

Kód produktu: 0806 Doprava a platba

VIGONEZ NEPTUN K HUBENÍ PAVOUKŮ A LIKVIDACI PAVUČIN 

Jedná se o jediný přípravek tohoto typu dostupný na trhu. Většina lidí totiž považuje za věčný problém pavučiny a ne pavouky. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli přípravek, který účinně a dlouhodobě (několik měsíců) řeší problém s pavouky a jimi vytvářenými pavučinami. 

Přípravek je určen k likvidaci pavouků v uzavřených prostorách, ve venkovním prostředí a v hospodářských objektech o rozloze 25m2. Díky dlouhotrvajícímu reziduálnímu efektu spolehlivě hubí dospělé pavouky i jejich larvy a chrání tak ošetřená místa před vytvářením pavučin. 

Koncentrát je určen pro rozsáhlejší prostory.

Vlastnosti: 

* Má okamžitý a dlouhotrvající rezidualní efekt, působící na pavouky a jejich larvy.

 * Přípravek je bezpečný po zředění - neusazuje se v organismu a svými účinky neohrožuje savce a ptáky.

* Je bezbarvý, nezanechává skvrny a viditelné usazeniny. 

* Je bez zápachu a šetrný ke svému okolí. 

 

Typ nebezpečnosti:

Ohrožení pramenící z fyzikálních a chemických vlastností:

Nejsou klasifikovány.

Ohrožení pro člověka:

Neuvádí se.

Ohrožení pro životní prostředí:

Aquatic Acute 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, akutní nebezpečí, kategorie 1

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

Aquatic Chronic 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, chronické nebezpečí, kategorie 1

H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 

 

Balení koncentrátu: 5ml, určeno pro ošetření cca 25m2 plochy

Ředění: 5ml na 1l vody

Určeno pro profi použití

 

BEZPEČNOSTNÍ LIST VIGONEZ NEPTUNE Koncentrat k hubení pavouků 

ŠTÍTEK VIGONEZ NEPTUNE Koncentrat k hubení pavouků